Home » » Bacuur Kaluarga Banjar ( Kulaan Kita )

Bacuur Kaluarga Banjar ( Kulaan Kita )

Bacuur Kaluarga Banjar
Uma halah ai, lamun di lihat dari judul jalas banar nang kada suah bagana di tanah banjar kada bataha mangarti napa artinya. Edisi habar banua handak "Bacuur Kaluarga Banjar" ne kisahnya nang handak badapat siapa haja nang bakula. Jadi kisah bacucuuruan nangini kisah orang bahari di banua, inya orang kisahnya orang bahari tu indah banar kahilangan kula, sampai sapupu sakali hinggat dua kali atawa tatiga kali gen tatap ham di cari'i kamana jua bagananya.

Alhamdulillah adat orang bahari sampai damini ada haja nang manggawi, napang buhan banjar di nagara malaysia lamun pian hajin mambacai blog-blog buhan kula kita di subarang to, banyak banar nang handak bacuur kaluarga. Inya dasar darah banjar asli jadi handak ham tahu kaluarga bagian nya, kabanyakan buhan banjar pahuluan pang, kikira buhan banjar neh asal muasalnya dasar banjar pahuluan aslinya atawa iya buhan anak cucu buhan dayak maratus nintu, lamun kada salah bujur tu.

www.HabarBanua.id ini dasar di olahakan gasan wadah buhan banua mahabari kula-kula kita nang bagana di hujung-hujung dunia, mudahan kawa di jadikan wadah bakumpulan buhan banua. Lamun ada buhan banua nang basinggah kasini bisa haja bagabung, admin masih mamikirkan dimapa caranya anggaran nang mambaca kawa maolah habar gasan nang lain.

Nang ada neh, buhan pian kawa manulis di akun media sosial "Habar Matan Banua" tapi kawa jua bagabung jadi panulis, lamun rajin beolah status habar-habar banua, habar buhan banua nang bagana di banua orang bisa jua bagabung.
Pian lagi mambaca habar nang judulnya :Bacuur Kaluarga Banjar ( Kulaan Kita ) Lamun asa di rasa parlu di katahui orang banyak, ulun enggeh haja lamun pian share.